Ląd, 13 VI 2015

Lenda medii aevi – średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie, nowe odkrycia, najnowsze badania

Kategorie: konferencje, konferencje z udziałem członków Projektu | Dodano: 18 czerwca 2015 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:Lad_Plakat

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Program:

lad_zaproszenie

Referat:

Dorota Matyaszczyk, Czy tzw. Kielich kaliski Kazimierz Wielki ufundował dla opactwa cystersów w Lądzie?

Informacje on-line:

http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/274

1655 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1655 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top