Warszawa, 15 V 2013

Memory, Culture and Religion

Kategorie: konferencje, konferencje z udziałem członków Projektu | Dodano: 15 maja 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Centrum Myśli Jana Pawła II i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wygłoszony referat:

Marcin Jewdokimow, The Monastic Legacy in the View of Michel Foucault’s Work

Sprawozdanie:

1230 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1230 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top