O początku, rozkrzewieniu i upadku Zakonu Kanoników Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego

ks. Piotr Pękalski, O początku, rozkrzewieniu i upadku zakonu kanoników stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, wyd. ks. Jerzy Bielecki, ks. Janusz Królikowski (Biblioteka Miechowska, 1), Miechów 2013, ss. 150 [na podstawie wydania: Kraków 1867]

Nakład wyczerpany

O początku, rozkrzewieniu i upadku Zakonu Kanoników Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego
Spis treści: przeglądaj / pobierz
Cały tom: przeglądaj / pobierz

Spis treści

ODDZIAŁ I. O początku i rozkrzewieniu XX. Kanoników Stróżów Grobu Chrystusowego 3
ODDZIAŁ II. O zaprowadzeniu Zgromadzenia XX. Kanoników Grobu Pańskiego w Miechowie 23
ODDZIAŁ III. O nabożeństwie wielko-piątkowem; o ubiorach XX. Kan. i o bractwie św. Grobu Jerozolimskiego 35
ODDZIAŁ IV. Powrót Zgromadzenia z wygnania do miechowskiego klasztoru 52
ODDZIAŁ V. O zaprowadzeniu komendatoryi do miechowskiego klasztoru 74
ODDZIAŁ VI. O ustanowieniu jeneralnych przełożonych z miechowskiego Zgromadzenia; i o zniesieniu klasztoru miechowskiego w r. 1819 97
ODDZIAŁ VII. O mężach Zgromadzenia miechowskiego, którzy wielka pobożnością zajaśnieli w zakonie; a piśmiennictwem swem zasłużyli się polskiemu narodowi 119
909 Views since 27 V 2015 1 Views Today
909 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top