Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 3, 2015

Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666–1717, wydał Łukasz TRUŚCIŃSKI, współpraca Paweł KLINT (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 3), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 164, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, aneks ze skanami 22 dokumentów, indeksy osób, nazw miejscowych i rzeczowy, streszczenie w języku angielskim

tom 3
Spis treści: przeglądaj / pobierz
Autorzy: przeglądaj / pobierz
Cały tom: przeglądaj / pobierz
Cena: 30,00 zł

Spis treści

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wstęp 7
Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666–1717 23
Summary 79
Bibliografia 81
Indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych 83
Aneks 95
2818 Views since 27 V 2015 3 Views Today
2818 Views since 27 V 2015 3 Views Today
Top