Warsaw, 19–20 IX 2012

Seized, Hidden, Sought, Recovered

Kategorie: conferences, with the Project conributors | Dodano: 22 September 2012 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Book Studies Department, Institute of Scientific Information and Bibliological Studies, University of Warsaw

Paper delivered:

mgr Katarzyna Bock (doktorantka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Główne założenia i cele oraz metody realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pn. „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz  na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”

Organising committee:

Dr hab., prof. UW Anna Kamler, Mgr Dorota Pietrzkiewicz

Report:

Information online:

919 Views since 27 V 2015 2 Views Today
919 Views since 27 V 2015 2 Views Today
Top